Tag: 卢卡库

国际米兰前锋卢卡库现在依然有伤,很难参与周六主场对阵罗马的竞赛

国际米兰前锋卢卡库现在依然有伤,很难参与周六主场对阵罗马的竞赛  国际米兰前锋卢卡库现在依然有伤,很难参与周六主场对阵罗马的竞赛。\n  国际米兰将在4天内进行2场艰苦的竞赛,先是周六主场迎战罗马,然…